Gaat de training door?
BMX Stuurbordnummer aanvragen KNWU

Alle licentiehouders en basislicentiehouders dienen voor het BMX wedstrijdjaar 2015 het Nationale stuurbordnummer aan te vragen via Mijnknwu.

Dit is mogelijk door:
– Inloggen in persoonlijke Mijnknwu
– Chip/stuurbord (links, blauwe tab)
– BMX stuurbord
– Nieuw stuurbord aanvragen 2015

Rijders t/m 16 jaar krijgen zoveel mogelijk hetzelfde nummer toegewezen.

Verandering van nummer komt door:
– Van basislidmaatschap overgaan naar KNWU licentiehouder
– Bij het NK bij de eerste 8 bent geëindigd
– Overgaat van nieuwelingen naar de junior klasse

Het (nieuwe) nummer wordt door de KNWU toegewezen en zal binnen je eigen Mijnknwu worden gepubliceerd onder de Chip/stuurbord tab. Tussen de aanvraag en publicatie kan enige tijd zitten.

Er kunnen geen specifieke stuurbordnummer verzoeken worden ingediend. Zijnummerborden en stuurbordnummers dienen zelf aangeschaft te worden.

STUURBORDNUMMER TITEL 6 BMX (6.1.071)
Tijdens de wedstrijden moeten de rijders herkenbaar zijn door een identificatienummer zoals voorzien in de artikelen 1.3.073 en 1.3.074. Onder voorbehoud van de bepalingen aangaande het internationale permanente wedstrijdnummersysteem, wordt bij iedere wedstrijd een willekeurig wedstrijdnummer toegekend.
Elke fiets die in de wedstrijd gebruikt wordt moet een nummerplaat hebben die bevestigd is aan de voorzijde van het stuur. De bovenzijde van deze nummerplaat mag niet boven de beschermkap van de dwarsstang uitkomen van elk stuur dat zo’ndwarsstang heeft. Nummerplaten moeten gemaakt zijn van plastic of gelijkwaardig buigzaam materiaal.

Rijders moeten de plaat en nummer kleurencombinaties gebruiken, die als volgt bepaald zijn voor de klasse waarin zij rijden.
– Mannen Elite, Vrouwen Elite Witte plaat, zwarte nummers
– Mannen Junior, Vrouwen Junior Zwarte plaat, witte nummers
– Challenge niveau/Masters niveau:
– Mannen, Boys, Masters Gele plaat, zwarte nummers;
– Girls, Vrouwen Blauwe plaat, witte nummers;
– Cruisers Rode plaat, witte nummers.

Rijders met uitsluitend een basislidmaatschap zijn vrij in de kleurkeuze van het stuurnummerbord, mits de nummers duidelijk leesbaar zijn voor de jury.

ZIJNUMMERBORD TITEL 6 BMX (N 6.1.072.03) In alle KNWU erkende wedstrijden geldt het volgende:
– De zijnummerplaat heeft een minimale hoogte van 8 cm en een lengte van 10 cm.
– De minimale hoogte van de zijnummerplaat cijfers is 6 cm met een breedte van 8 mm.
– De tussenruimte van de zijnummerplaat cijfers dient minimaal 10 mm te zijn
– De witte achtergrond dient minimaal 1 cm buiten de cijfers vrij zichtbaar te zijn.

NUMMER OP SHIRT
Uitsluitend Elite rijders, die een permanent career nummer van de UCI hebben ontvangen of rijders met een Wereldkampioenschap nummer 1 – 8, mogen een permanent career nummer of een Wereldkampioenschap nummer 1 – 8 op de achterkant van het shirt printen.
RIJDERS ZONDER EEN PERMANENT CAREER NUMMER MOGEN GEEN NUMMER OP DE ACHTERZIJDE VAN HET SHIRT PRINTEN.

Bovenstaande informatie is ook na te lezen op de KNWU website.