Gaat de training door?
Clubkleding fietscross (KWNU)

Met ingang van 1 januari 2012 is het dragen van de verplichte clubkleding aangescherpt hetgeen dus ook van toepassing is voor het Fietscross (BMX) (zie ook artikel N 1.3.080.01) binnen het KNWU reglement.

Vanuit het land bereikte ons meerdere opmerkingen over rijders die in andere kleding dan clubkleding aan de start van wedstrijden verschenen. Hieruit concluderen we dat het melding hiervan maken door verenigingen binnen de fietscross nog niet optimaal functioneert.

Om die reden zal steekproefsgewijs worden gecontroleerd op het dragen van clubkleding tijdens topcompetitie wedstrijden, te beginnen bij topcompetitiewedstrijd 4 in Doetinchem.

Gelet op artikel N12.11.040 punt 58 kunnen onderstaande sancties/straffen worden opgelegd ingeval de verplichting niet wordt nageleefd:

Constatering foutieve kleding voor de start: Startverbod

Constatering foutieve kleding tijdens de wedstrijd;

1e overtreding € 60,00
2e overtreding € 90,00
3e overtreding € 180,00