Gaat de training door?
Contributie

Soort       Contributie  Opmerking
Verenigingslid (rijder) € 100,-  verplicht NFF en/of KNWU licentie
2e gezinslid € 60,-  verplicht NFF en/of KNWU licentie
Recreantengroep € 50,-  verplicht NFF licentie

Licentie NFF kost € 10,- per jaar en tarief voor KNWU licentie is te vinden op www.knwu.nl

Voor beginnende rijders adviseren wij altijd eerst een NFF licentie te nemen.

Als je verenigingslid wordt mag je via onze vereniging meedoen aan alle trainingen en activiteiten. Daarnaast kun je deelnemen aan alle wedstrijden waarvoor je een geldige licentie bezit.

In de kantine is een inschrijfformulier aanwezig, ook kun je de digitale versie op deze site daarvoor gebruiken. Vul dit helemaal in. Als je het inschrijfformulier hebt ingevuld dan kun je het, met een geldig copy identiteitsbewijs (ID-kaart, kopie paspoort of uitdraai uit het bevolkingsregister), afgeven in de kantine of per post of email opsturen aan de secretaris. Daarna krijg je een welkomstmail van de secretaris en een contributienota van de penningmeester. Hierop staat het bedrag voor het lidmaatschap en eventueel een bedrag voor de door jou aangevraagde licentie. In de welkomstmail staat, indien van toepassing, je stuurbordnummer vermeld. Dit nummer heb je nodig voor het rijden van NFF-wedstrijden. Ook wordt je toegevoegd aan het adressenbestand. Hierdoor krijg je per email alle informatie die we aan de leden verstrekken over trainingen, wedstrijden en andere bijzonderheden. (LET OP: houd je e-mailadres actueel)

De bovenstaande prijzen zijn een momentopname en kunnen na instemming van de jaarlijkse algemen ledenvergadering gewijzigd worden.