Gaat de training door?
KNWU licenties 2015

Binnen de BMX is de licentiestructuur soms lastig en complex om uit te leggen. In bijgevoegd document “KNWU licenties BMX 2015” treffen jullie een overzicht aan die meer duidelijkheid kan bieden op het gebied van de te kiezen BMX licenties, naast de bestaande licentiematrix.

Kolom 2 “KNWU omschrijving” geeft weer welke keuze de rijder moet maken binnen het Mijnknwu licentiesysteem als de rijder de licentie voor 2015 gaat aanvragen. In de overige kolommen kan je terug vinden welke Nationale en Internationale klasse benaming daaraan gekoppeld zijn.

Aandachtspunten:

– Vanaf junior zal er een keuze moeten worden gemaakt tussen Challenge of Championship klasse.

– Sportklasse of Amateur licentie keuze is puur op basis van de andere sporttakken binnen de KNWU.

Wil men bijvoorbeeld sportklasse wegwedstrijden rijden, dan dient men deze te kiezen, voor Amateur wedstrijden de Amateur licentie. Binnen de BMX heeft deze keuze geen consequentie.

– Nieuw is de aparte keuze voor de Master 30+ klasse.

Rijders kunnen een Master licentie aanvragen volgens de keuze uit het schema.

Deze rijders zullen dan op internationale wedstrijden bij de Masters worden ingedeeld, als er een aparte klasse Masters wordt verreden.

Bij Nationale wedstrijden worden de Master licentiehouders ingedeeld bij de Elite klasse.

– Kolom 4 “Internationale omschrijving” geeft de internationale omschrijving weer. Het verzoek is aan BMX wedstrijd organisatoren, uitsluitend deze aangegeven keuze te gebruiken.

KNWU Licenties BMX 2015 v.6
KNWU Licentie-matrix BMX 2015 v 1 1 (2)