Gaat de training door?
Mededeling inzake gedrag ouders en begeleiders

Geachte verenigingen.

Hierbij delen wij u mede, dat wij, het bestuur van afdeling zuid, strengere sanctie’s gaan opleggen bij ouders/begeleiders die zich misdragen tijdens of na een wedstrijd.
Helaas zijn wij hierin genoodzaakt naar aanleiding van de gebeurtenissen van de laatste tijd. Wij tolereren niet dat het zo uit de hand kan gaan lopen.
Indien wij, als bestuur, ongeregeldheden opmerken of horen, zijn wij genoodzaakt om de betreffende mensen te schorsen voor een aantal wedstrijden. Dit houdt in dat de ouders of begeleiders worden verzocht om niet mee te komen naar de wedstrijden. De kinderen mogen wel deelnemen aan de wedstrijden. De zwaarte van de straf wordt bepaald naar de ernst van het voorval.

Ik verzoek u alle leden van uw verenging hier over goed te informeren wat de gevolgen kunnen zijn na een misdraging.

Voor vragen en opmerkingen kunt u zich melden via de mail van het secretariaat afdeling zuid.

Met vriendelijke groet,
Ad Flipsen.
Voorzitter afdeling zuid